Beskära Äppelträd – Fullständig Guide

Optimera äppelskörden genom att beskära äppelträdet på rätt sätt

beskära äppelträd

Mot våren börjar det bli dags igen – det årliga pysslet i trädgården är konstant återkommande och nästan alltid lika härlig. En sval, solig dag att ägna sig åt trädgårdens sysslor och bädda för kommande växtsäsong, och att trimma till äppelträden hamnar nästan alltid högt upp på listan av måsten.

Att beskära sina äppelträd är ett enkelt sätt att säkra en stabil skörd, samtidigt som grenverket återfår sin pondus efter en kall och mörk vinter, samtidigt som årlig beskärning gör att trädet håller sig luftigt och hälsosamt. Det är särskilt viktigt att beskära unga träd, med början vid ett års ålder, eftersom att det är under denna tid som trädkronan formas.

Gronriket.se deltar i olika reklamprogram. Reklamprogram gör det möjligt för webbplatser att få provision från ditt köp genom att göra reklam och tillhandahålla länkar till en webbplats – utan extra kostnad för dig. Våra recensioner och omdömen är inte köpta.

Varför beskära äppelträd?

Genom att årligen beskära sina äppelträd skapar man utrymme och möjlighet för frukten att nås av tillräckligt med solljus. Detta skapar starka, stabila grenar och gör att man mot slutet av sommaren har en optimal skörd att ta vara på. Skadade och döda grenar klipps även bort, vilket gör att äppelträdet kan lägga mer energi och näring på de friska delarna. Att beskära äppelträd gör dom dessutom mer tilltalande när kronan jämnas ut och skapar ett harmoniskt helhetsintryck.

Det är viktigt att göra rätt när man beskär äppelträd, eftersom att beskärning tenderar att stressa växterna. Genom att ta reda på hur du på bästa sätt beskär äppelträd underlättar du för trädets återhämtning och äppelträdet kommer att bli vackrare och må bättre i långa loppet.

Att beskära äppelträd är också bra för att undvika svamp eller andra sjukdomar. Glesare äppelträd håller sig inte blöta lika länge efter regn, vilket gör det svårare för svamp och sjukdomar att sätta sig.

Hur beskära äppelträd?

Grenar som pekar åt icke önskad riktning klipps i basen, precis ovanför grenkragen som är lite tjockare och ett par centimeter bred. Grenar som bara ska kortas ned ska alltid klippas precis ovanför en knopp. Knoppen kommer att växa enligt riktningen den pekar i och bilda en ny gren.

Hur ett äppelträd bör beskäras beror dels på hur gammalt det är. Äldre äppelträd behöver oftast snarare en så kallad Underhållsbeskärning. Om du ska beskära äppelträdet genom underhållsbeskärning finns tre särskilda saker att klippa bort: döda grenar, skadade grenar, och grenar som generellt sett inte sitter bra. Exempel på detta är lågsittande grenar som kan hamna i vägen vid andra trädgårdsaktiviteter.

I övrigt finns även fler grenformationer man vill klippa bort. Det innefattar:

  • Grenar som ligger emot varandra eller korsar varandra – Klipp bort en utav de motskavande grenarna.
  • Grenar som växter in mot stammen eller kronan – dessa grenar skapar ett onödigt tätt träd och får ändå inte tillräckligt med solljus för att kunna göra någon nytta.
  • Grenar som växter rätt uppåt. Även dessa tenderar hindra solljus från att nå de övriga grenarna, samt att de sällan är till fördel för det visuella intrycket.

Beskära unga äppelträd

Unga äppelträd som är inne på sina första år bör också beskäras. Anledningen till varför man beskär unga äppelträd är för att det är under denna tid som trädkronan ska grundas. Genom att beskära äppelträd som är minst ett år gamla ger man goda förutsättningar för en stabil trädkrona. Att beskära unga äppelträd gör man vanligtvis på våren från mars månad till maj månad.

Anledningen till varför man ska undvika grenar som är mycket utstickande är för att de ofta blir tunna och svaga, och riskerar att gå av på grund av vikten av frukten som bildas.

Det ettåriga trädet beskär man genom att kapa av de unga grenarna, och gallra bort vissa grenar. Där grenar sitter tätt inpå varandra bör en av grenarna klippas bort helt. Övriga grenar pekar förmodligen rätt uppåt, och dessa vill man klippa av, generellt sett ungefär på hälften. Grenarna tenderar att vara långa och gängliga, så försök att skapa dig en helhetsbild där grenarna är kapade på ett sätt som gör att trädet ser tätt och jämnt ut, utan grenar som sticker för långt uppåt.

Tvåårsträdet beskärs ungefär på samma sätt som vid underhållsbeskärning, även om det tvååriga trädet tenderar att se lite glesare ut. Klipp av dubbla toppar, och grenar som sticker ut från stammen bör ofta kortas ned en aning. Där stamsittande grenar delar sig kan man kapa av toppen och låta den förgrenade delen sitta kvar. Detta kan ibland innebära att man kapar av antingen toppen på stamsittande gren eller ytterligare en bit in på stamsittande gren så att även andra förgreningar tas bort. Trädkronan ska ju slutligen ha längre stamgrenar i nedre del än den övre delen av trädet. Ungefär som en kon.

Tvåårsträdet ska även beskäras på grenar som växer inåt mot stammen, som växer kraftigt uppåt eller som korsar andra grenar, samt toppskott och dubbelskott. Man bör även ta bort grenar som sitter lågt. Ofta väljer man att helt klippa bort grenar som sitter under 1 meters höjd, men man kan även klippa bort grenar som sitter lite högre upp om man föredrar det.

Beskära Äppelträd Redskap

Det är viktigt att ha riktigt vassa redskap för att beskära äppelträd. Snittytor gjorda av slöa redskap orsakar ofta ganska mycket skada, och i värsta fall krossar det grenen som klipps av. Detta orsakar ytterligare stress på trädet och kan orsaka fula, skadade grenar.

Att införskaffa en ordentlig grensax underlättar markant inför att beskära äppelträdet, och en grensax jag personligen vill rekommendera är denna grensax med teleskophandtag. Den har varit min personliga trotjänare under ett par säsonger nu, och med fem års garanti kan man känna sig trygg med att det är ett bra köp. Bladen på sekatören är utrustade med ’nonstick’, och teleskophandtaget har varit riktigt smidig i många sammanhang.

Även om en grensax oftast räcker för att få jobbet gjort kan jag rekommendera att även införskaffa en vanlig sekatör. Sekatören är ett liknande redskap som grensaxen, men utan de långa handtagen. Det innebär att grenar som är mindre och närmre blir enkla att klippa, med bättre precision. Personligen använder jag mig av denna sekatör. Den passar lagom till mina händer (man vill vara noga med storleken för att slippa få kramp i händerna) och har fungerat felfritt i flera säsonger. I det fallet att sekatören skulle gå sönder har den utbytbara delar och kan enkelt lagas. Den klipper en diameter av 25 millimeter, vilket har räckt gott och väl för mina ändamål.

När ska man Beskära Äppelträd?

Det är ett väldiskuterat ämne när man ska beskära äppelträdet. Många har det som tradition att beskära en bit in på våren, medans andra vill vänta till sommaren. Erfarna trädgårdsentusiaster har konstaterat att många träd har lättare för att läka snittytorna då det är varmt ute.

I regel brukar man underhållsbeskära äppelträdet under sommaren, under perioden från Juli till September. Unga träd som ska beskäras för att utveckla en stadig trädkrona brukar beskäras under vårvintern, och då kan man även vara lite försiktig med beskärningen för att även underhållsbeskära senare på sommaren. Under hösten passar det bra att nyplantera äppelträd, och då kan det också vara fördelaktigt att uppbyggnadsbeskära äppelträdet. Personligen föredrar jag att gå efter det tidigare nämnda att beskära äppelträd då det är varmt ute för att gynna läkandet.

beskära äppelträd

Vanliga frågor om att Beskära Äppelträd

Hur beskär man ett vildvuxet äppelträd?

För att trädet inte ska skjuta nya skott omedelbart är det bäst att beskära vildvuxna äppelträd under sensommaren, eller till och med på hösten. Istället fokuseras vid den här tiden på att bilda frukt, och det är då bra att gallra ordentligt för att gott om ljus ska tillföras till trädkronans mitt. Klipp av grenar som växer in mot kronan eller stammen, grenar som växer uppåt och grenar som korsar varandra, samt döda eller skadade grenar.

Hur ska man beskära äppelträd?

Beskär äppelträd genom att klippa av grenar som pekar rätt uppåt eller inåt mot trädkronan eller stammen, klipp av en av de grenar som skaver mot varann eller korsar varann, och döda eller skadade grenar.

Betygsätt den här sidan:
Kategori: Information