Ficus Elastica

Lär dig hur du bäst tar hand om din Ficus Elastica

Ficus Elastica

Om du letar efter en krukväxt som ger ett starkt intryck är en gummiplanta (Ficus elastica), även kallad indiskt gummiträd, en riktigt bra idé. Med sin lättskötthet är detta en perfekt krukväxt för nybörjare eller för dom som vill ha växter utan svårare krav.

Ficus Elastica är en riktig pärla i den växtintresserades hem, men dess varierande, stora bladverk.

Ficus Elastica Skötsel

Placera Ficus Elastica i starkt, indirekt solljus och vattna ordentligt vartefter de övre jordlagren torkat ut. Ficus Elastica bör stå i temperaturer på mellan 10-30 grader Celsius och med hög luftfuktighet. Spraya Ficus Elastica med vatten dagligen eller placera en luftfuktare nära växten.

Ficus Elastica Ljus

När det gäller ljusförhållanden för bästa tillväxt beror det på vilken typ av Ficus Elastica du har. De som har mer gröna blad klarar lägre ljusförhållanden inomhus än de brokiga typerna.

För att färgerna ska bli så starka som möjligt ska du placera färgglada Ficus Elastica på en plats som får starkt, indirekt ljus. Om du placerar den på en plats med svaga ljusförhållanden kommer växten att tappa en del av färgen på sitt bladverk.

Gröna typer trivs också med starkt, indirekt ljus inomhus, men tål även områden där ljuset är lite svagare. Vad du än gör, placera varken de gröna typerna eller de brokiga typerna på en plats där den får direkt solljus, annars kan bladen bli solbrända.

Ficus Elastica som växer i för låga ljusförhållanden har en tendens att få glest växande blad. För att åtgärda det kan du flytta plantan till ett område som får lite mer ljus.

Om du bestämmer dig för att ge din Ficus Elastica en paus från inomhusförhållandena när vädret blir varmare på våren, placera den på en plats som får delvis sol till halvskugga. Om ljusförhållandena utomhus är för soliga kommer bladverket att bli bränt.

Ficus Elastica Temperatur

Beträffande Ficus Elasticas önskade lufttemperatur bör du komma ihåg att den kommer från tropiska områden i världen där det är frostfritt året runt. För att Ficus Elastica ska trivas och växa bra bör du hålla inomhustemperaturen mellan 10 °C och 29 °C, även om den tål lägre temperaturer så lågt som 4 °C.

En bra tumregel att följa när det gäller de bästa rumstemperaturerna för din Ficus Elastica är att om temperaturen är behaglig för dig, är den också behagligt för din Ficus Elastica.

Om du vill hålla gummiplantan utomhus under årets varmare period, kom då ihåg att ta in den innan det blir kallt till hösten. Annars kommer du att få en frostskadad eller döende gummiplanta.

Ficus Elastica Fuktighet

I sin naturliga miljö växer Ficus Elastica i områden där luftfuktigheten är konstant. För att din planta ska kunna fortsätta att växa väl och förebygga eventuella problem är det därför viktigt att du återskapar luftfuktigheten när den växer inomhus.

Placera dessutom inte Ficus Elastica på en plats inomhus där luften av naturen är torr, t.ex. i närheten av en värmekälla eller ventilation.

Det finns ingen anledning att oroa sig eftersom det är relativt enkelt att skapa luftfuktighet för din Ficus Elastica inomhus och du har en mängd olika alternativ:

  • Fyll en sprayflaska med vatten och spraya bladverket flera gånger i veckan. Du kan inte spraya för mycket, så om du sprayar bladen dagligen kommer gummiplantan inte att drabbas av problem.
  • Du kan fylla en stor bricka med små stenar och sätta behållaren ovanpå den. Detta lyfter behållaren ur vattnet och fukten i stenarna hjälper till att skapa fukt runt gummiplantan.
  • Om du har ett stort badrum som får tillräckliga ljusförhållanden kan du placera gummiplantan där. Med det ständigt rinnande vattnet genom duschning och liknande skapas naturligt en tillräcklig mängd fukt för växten.

Ficus Elastica Vattning

För att din Ficus Elastica ska må bra, se till att rötterna blötläggs ordentligt när du vattnar. Detta innebär att du ska vattna tills du ser att det kommer ut från botten av krukans dräneringshål. Du vill dock inte låta den sitta i vatten för länge, annars kan du få problem med rotröta. Efter cirka 30 minuter ska du tömma behållaren i botten på allt vatten som har samlats.

Under växtsäsongen behöver du förmodligen vattna Ficus Elastica en gång i veckan. Det är enkelt att veta när du ska vattna: Stick in fingret i jordblandningen och om den översta centimetrarna jord känns torr vid beröring ska du vattna.

På vintern när Ficus Elastica går i vila (tillväxten avtar) behöver du förmodligen bara vattna varannan vecka. Stick återigen in fingret i jorden och om de översta centimetrarna känns torr, vattna tills det rinner ur krukans dräneringshål.

För bästa resultat använder du rumstempererat vatten som har fått stå ute över natten. Du kan också använda regnvatten för att vattna din Ficus Elastica. Detta för att sänka kalkhalten i vattnet (kalk i vatten som stått över natten samlas i botten på behållaren).

Om du börjar märka att bladverket börjar gulna får plantan förmodligen inte tillräckligt med vatten.

Ficus Elastica Näring

Ficus Elastica är inte särskilt krävande när det gäller gödsling, men regelbunden gödsling under hela växtsäsongen gör att växten får stora, glänsande blad och bidrar till att bevara sin hälsa.

Du vill bara gödsla din Ficus Elastica medan den växer aktivt, vilket vanligtvis är våren och sommaren. När vintern slår till går växten in i dvala och tillväxten avtar, så du bör då hålla tillbaka med gödsling.

Under växtsäsongen kan du applicera ett vattenlösligt gödningsmedel när du vattnar. Du behöver bara gödsla en gång i månaden för att hålla gummiträdet välmående och frisk.

När det gäller vad du ska använda har du flera alternativ som kommer att fungera bra.

Du kan använda sig av långsamt frisättande gödselmedel som du strör ut ovanpå behållarens jord, och du behöver bara gödsla med några månaders mellanrum. Gödselmedel med långsam frisättning bryts långsamt ner i jorden varje gång du vattnar och de flesta produkter håller i två till tre månader innan du behöver göra en ny applicering. Följ alltid den specifika produktens rekommenderade mängder och appliceringsfrekvens.

Du kan använda en vattenlöslig blandning för krukväxter som appliceras i halv styrka. Blanda bara produkten i din vattenkanna och tillämpa den som du normalt skulle göra när du vattnar.
En balanserad vattenlöslig blandning för både inomhus- och utomhusväxter är dessutom lämplig att använda.

Blanda på halv styrka och applicera när du vattnar Ficus Elastica.
Gödselmedel har en tendens att bygga upp salter i jorden med tiden, så du bör spola jorden med jämna mellanrum för att ta bort dem. Även om Ficus Elastica har en måttlig tolerans mot salta förhållanden i miljön kan för mycket salt i jorden orsaka skador på bladverket.

Det är lätt att ta bort saltansamlingar. Beroende på Ficus Elasticas storlek kan du antingen ta hela behållaren till diskbänken eller duschen, eller ta den utomhus för att göra spolningen om det är tillräckligt varmt. Låt vattnet rinna försiktigt genom jorden och spola ut salterna i cirka fem minuter. Låt vattnet rinna av från botten och när det runnit klart, placeras den tillbaka på sin plats.

Ficus Elastica Jord

Gummiväxter tål ett brett spektrum av jordförhållanden, förutsatt att de dräneras väl. Men eftersom du odlar växten i en kruka vill du ge den en så bra grund som möjligt genom att plantera den i en bra jordblandning med god näring.

Du vill inte använda ren krukväxtjord eftersom den har en tendens att vara för tung och hålla kvar för mycket fukt, vilket kan leda till problem med rotröta. Om du däremot blandar krukväxtjord med ett annat medium som en jordblandning eller torv, och bara har cirka 50 procent av jorden ren krukväxtjord, bör du lätta upp jorden tillräckligt så att den dräneras väl.

Annars är ditt bästa alternativ att använda en bördig jordblandning eftersom den dränerar och inte håller kvar för mycket vatten. Många typer av blandningar för krukväxter innehåller också gödningsmedel med långsam frisättning, vilket också hjälper till att ge Ficus Elastica näring, vilket underlättar om du glömmer att gödsla.

Du kan också göra din egen jordblandning genom att använda lika delar torv, bark och grov sand.

Det viktigaste att komma ihåg för att din Ficus Elastica ska växa som bäst är att se till att jorden har en viss bördighet och dräneras väl. Som dräneringsmaterial kan man också använda perlit, vermiculit eller lecakulor, men det är viktigt att inte använda för mycket, eftersom det innebär att jorden torkar ut mycket lättare.

Föröka Ficus Elastica

Du kan föröka fler plantor från din Ficus Elastica under den aktiva tillväxtperioden under de varma vår- och sommarmånaderna. Stegen för förökning är enkla att följa.

Använd rena beskärningsverktyg för att klippa av ungefär en 10 till 15-centimeters sektion från slutet av en gren.
Klipp bort alla blad utom ett eller två av de översta bladen. Detta gör att sticklingen kan lägga sin energi på att bilda nya rötter och inte på att utveckla nya blad.
Eftersom den avklippta delen kommer att utsöndra mjölksaft, låt sticklingen vila i cirka 30 minuter innan den planteras i kruka.
Fyll en kruka på 15 centimeter som har dräneringshål i botten med en lätt jordblandning eller en fröblandning för start av frön. Vattna jorden i behållaren så att den sjunker ihop.
Gör en stor fördjupning i mitten av krukan där sticklingens ände ska sättas in.
Innan du planterar sticklingen av Ficus Elastica, doppa den skurna änden i ett rotningshormon.
Placera den snittändan som behandlats med hormonet i hålet och packa jorden runt försiktigt med fingrarna.
Vattna jorden igen tills det rinner ur de nedre dräneringshålen. Håll jorden fuktig men inte blöt medan sticklingen utvecklar rötter.
Placera behållaren på en plats inomhus som får starkt, indirekt solljus.

Det tar i allmänhet cirka fyra till sex veckor innan sticklingen av Ficus Elastica börjar utveckla rötter. Efter tre till fyra månader bör den ha utvecklat ett bra rotsystem. Vid beröring av sticklingen ska den stå stadigt i jorden, om den har utvecklat ett rotsystem

Omplantera Ficus Elastica

Din Ficus Elastica bör växa bra i en stor kruka i flera år innan den behöver planteras om. Om du precis har tagit hem din planta från blomsterhandeln och den står i en mindre behållare, kan det vara bra att plantera om den i en lite större behållare.

På så sätt slipper du behöva plantera om Ficus Elastica om några månader. Omplantera alltid i en behållare som är något större än den ursprungliga. Att plantera i en för stor kruka kan leda till att jorden förblir för våt, vilket kan leda till problem.

Du vill inte heller att Ficus Elasticas rötter ska växa ut ur krukan, eftersom det kan hindra fortsatt tillväxt i framtiden. Växter som har fått växa i för små krukor utvecklar en intensiv rotomslagning och kanske aldrig växer till sin fulla potential, även om de planteras om i en större kruka. Många gånger växer rötterna ut ur krukans nedre dräneringshål när de har vuxit ur sin nuvarande kruka.

Alla typer av krukor fungerar bra, så länge det finns dränering i botten. Du kan sätta krukan med dräneringshål i en mer dekorativ kruka utan dräneringshål, men se till att tömma ut allt vatten ur den efter vattning, annars kan det uppstå rotröta.

Processen för att plantera eller omplantera din Ficus Elastica är relativt enkel och du behöver inte vara en raketforskare för att göra det på rätt sätt.

Ta försiktigt bort Ficus Elastica från den behållare den växer i och riv försiktigt isär rötterna om de har börjat börja linda in sig.

Fyll den nya behållaren ungefär en fjärdedel av vägen med en bördig, väldränerad krukväxtblandning.
Placera Ficus Elastica i den nya behållaren och fyll resten av vägen upp med jord. Se till att du inte planterar den djupare än vad den ursprungligen växte i sin ursprungliga kruka. Komprimera jorden runt plantans bas med hjälp av händerna.

Efter planteringen vattnar du Ficus Elastica för att mätta rotsystemet. Vattna tills det rinner ur de nedre dräneringshålen.

Placera Ficus Elastica på en plats inomhus som får starkt, indirekt ljus.
Kom bara ihåg att använda en lite större kruka som dräneras och fylls med en rik jordblandning som dränerar bra och inte har en tendens att förbli för blöt.

5/5 - (1 vote)
Kategori: Växtguider