Pistiller (Allt om att pollinera)

Ta del av allt du behöver veta om Pollinering!

Pistill

Vad är egentligen Pistiller och Ståndare? Och hur fungerar dom? Är man riktigt intresserad av växter och hur de förökar sig på naturlig väg finns det en hel del att lära sig om blommornas reproduktiva förmåga. När man väl lärt sig hur Blommor förökar sig med hjälp av Pistill och Ståndare finns en hel uppsjö av möjligheter att applicera till blomsterintresset.

I denna artikel tar vi upp och förklarar vad en Pistill är, respektive vad Ståndare är och hur dessa komponenter fungerar. Vad som också tas upp i denna artikel är hur Pistill och Ståndare kan kännas igen och hur man själv kan skapa nya sorter av blommor genom pollinering.

Vad är en Pistill?

I enkla drag brukar man kunna säg att Pistillen är den motsvarande kvinnliga könsdelen hos en blomma. Pistillens funktion är att fånga upp pollen, som sedan förs in i Pistillens mitt för att producera frön. Pollenparticklarna produceras och sprids från Ståndaren, som motsvarar blommans manliga könsorgan.

Pistillen består av fyra stycken huvudsakliga organ. Längst ut på en Pistill sitter en klibbig, klistrig komponent, det så kallade Märket. Märket har en huvudfunktion att fånga upp Pollen, som i många fall sprids via luften eller via pollinerande insekter. Märket kan se lite olika ut, beroende på blomman. Vissa märken är mer förgrenade, medan andra är relativt tillplattade. Detta är för att Pistillen ska ha så goda förutsättningar som möjligt att fånga upp pollen av just sin egna sort.

Under märket på en Pistill sitter Stiftet. Pistillens stift är oftast lång, rör- eller tubliknande och tillåter pollenpartickeln att nå ned till de faktiska reproduktiva organen. Även stiftet kan se lite olika ut beroende på art. I vissa fall ser man inte ens ett tydligt stift, eftersom att de reproduktiva delarna utgör en ganska stor del av en Pistill.

Stiftet leder en utvecklande pollenslang till Fruktämnet, samt det underliggande fröämnet. Genom den utvecklade pollenslangen förs hanliga celler, ”spermier” ned genom pollenslangen och in i Fruktämnet. I fruktämnet finns även fröämne, och tillsammans bildas dessa komponenter till ett frö. Fröämnet befruktas alltså av de hanliga cellerna och fruktämnet omvandlas till en frukt eller ett fröhus innan de lämnar blomman.

Vad är en Ståndare?

Som nämnt så är ståndaren det motsvarande manliga könsorganet hos en blomma. Ståndaren består bara av två stycken organ som tillsammans gör det möjligt för Pollen att sprida sig till Pistill.

Längst ut på ståndaren sitter Knappen. I knappen bildas pollen, vilket även gör Knappen till den faktiskt viktigaste delen av en ståndare. Knappen börjar frigöra pollen tidigt i blomningen, och frigör successivt mer och mer pollen ju mer ”färdig” blomman är.

Ståndarens sträng sitter typiskt sätt under knappen. Alla blommors ståndare har ingen sträng, då knappen sitter direkt på blomman. Knappen är således ingen viktig del i reproduktionen, förutom med funktionen att sträcka ut knappen och tillåta pollen vara mer tillgängligt för spridning.

Hur känner man igen Pistill respektive Ståndare?

Egentligen är det inte särskilt svårt att känna igen ståndare och Pistiller. I många fall så sitter flera ståndare utspridda i en stor cirkel runt omkring Pistillerna. Hur Ståndare och Pistiller är fördelade verierar mycket mellan olika arter. Vissa arter har inte särskilt många ståndare, medans andra arter har flera hundra ståndare.

Pollinering

Förenklat kan man säga att Pollinering sker genom att en Pistill förses med pollen, som sätter sig i det klibbiga märket och utvecklar en pollenslang. Pollenslangen sträcker sig genom stiftet och ned till Fruktämnet och Fröämnet. Genom Pollenslangen förs ”spermier” ned till fruktämnet och fröämnet, där fröämnet befruktas, och fruktämnet i sin tur omvandlas till fröhus eller frukt, beroende på växtart.

Hur pollen överförs till Pistillen varierar dock som sagt ganska mycket. I mycket vanliga fall sprids pollen till Pistill genom luften, men ibland kan Pistillen ta emot pollen från andra pollenspridare.

Pollinerng till Pistill via mänsklig påverkan

Många som är riktigt intresserade av att odla växter eller frukt och grönt väljer att pollinera sina växter för hand. Detta ger en möjligheten att manipulera växterna, antingen till att massproducera frön av ett särskilt slag, eller genom att korspollinera olika slag av en art för att skapa en helt egen sort.

Ett intresse jag personligen har är att korspollinera palettblad. Genom att gnida blommorna av olika sorters palettblad kan man pollinera fram helt nya och unika sorter. Detta går att applicera på såväl fruktplantor, grönsaksplantor eller andra former av blommor eller träd. En mycket spännande hobby för många med ett växtintresse!

Pollinering till Pistill via vind

Vissa sorter av ståndare väljer att sprida sina pollenpartiklar till Pistiller av samma art genom vinden. Genom att pollenparticklarna sitter löst på Knappen och lätt sprids via en vindpust finns goda chanser att Pollenpartiklarna hittar rätt till en Pistill någon annanstans.

Det är denna form av Pollen som många är allergiska mot. Exempel på pollenpartiklar som sprids via vind är många grässorter, hassel, björk och gråbo. Detta kallas för Vindpollinerande växter.

Pollinerng till Pistill via djur och insekter

Som många vet så är bin mycket viktiga för pollineringen. Utan bin kommer väldigt många växter börja dö ut, eftersom att de förlitar sig mer eller mindre helt på pollinering via bin. Generellt sett brukar dessa växter locka till sig pollinerande insekter genom att producera sockerrik nektar. Då insekter så som bin, getingar och fjärilar sätter sig på blomman för att ta till sig av nektar sätter sig pollen på insekten, och förs sedan vidare till nästa växt som insekten sätter sig på.

Ovanstående är ett mycket typiskt exempel på hur Pollen sprider sig till Pistillen. Det kan vara bra att veta att det inte bara är bin, getingar och fjärilar som pollinerar växter, utan även andra insekter så som flugor, skalbaggar och till och med fåglar och däggdjur. Det finns dessutom flera än ett sätt för en växt att locka till sig pollinerare.

När det kommer till strategier för att locka till sig pollinerare finns gott om fascinerande tillvägagångssätt. Vissa växter luktar riktigt illa för att härma ett dött djur, där många insekter lägger ägg. Andra växter liknar insekter för att locka till sig andra insekter. Till och med starka färger, goda dofter och löfte om massvis av proteinrik pollen (som är huvudföda för många insekter) lockar till sig specifika insektsarter.

Pollinerng till Pistill via vatten

Vattenväxter behöver givetvis också ett sätt att pollinera Pistiller, därför är det värt att nämna att många vattenlevande växter helt enkelt använder sig av vattendrag för att nå till Pistillen. Med det sagt är det enkelt att räkna ut att de flesta landlevande växterna inte använder sig av vatten för att föra pollen till en Pistill.

Självpollinering

Vissa växter använder befruktar Pistillen genom självpollinering. Eftersom att ståndare och Pistiller ofta sitter mycket nära varandra kan växterna enkelt pollinera sig själva om det skulle behövas. Palettblad är ett bra exempel som kan självpollineras. Att föröka självpollinerande växter är typiskt sett relativt enkelt; genom att försiktigt borsta ståndare och Pistiller med en liten pensel kan man manuellt föra över pollen till Pistillen. Växter som är självpollinerade kommer alltid att se ut exakt som moderplantan. Det blir alltså en klon.

Med det sagt kan många växter även förhindra självpollinering. Detta genom att frånskilja Pistiller från Ståndare genom hon- och hanblommor. Blommor som däremot alltid har ståndare och Pistiller på samma blomma kan förhindra självpollinering genom att låta de olika komponenterna ”mogna” vid olika stadier. Till exempel att Ståndarna ger ut pollen under en period, och sedan slutar sprida sin pollen under tiden då Pistillens märke är redo att ta emot Pollen.

Förökning utan befruktning

Det finns även växter där Pistillen inte behöver befruktas för att kunna sprida frön. Vissa Pistiller triggar igång ett hormon som stimulerar fröbildning. Exempel på dessa växter är maskrosor och Björnbär. Det finns till och med arter som inte ens behöver pollineras för att kunna sprida sig vidare.

Betygsätt den här sidan:
Kategori: Information