Förbud mot Provado och Provanto – Här är ersättarna

Provado och Provanto har förbjudits innan Sveriges gränser - Ta reda på hur du nu effektivast gör dig av med ohyra!

Provado

Kanske har du märkt att Provando Care Insektspinnar plötsligt har blivit väldigt svåra att hitta och få tag på? Det är tyvärr ingen slump, utan till allas våran förskräckelse har Provando Care Insektspinnar förbjudits på den svenska marknaden. Detta till följd av den skadliga inverkan som Provado Care har på våran omgivning. Dessa var utan tvekan en av de mest populära tillvägagångssätten att bli av med ohyra på växterna, och istället får vi nu dras med de nya Provanto Insektspinnarna, som tyvärr inte helt säkert är fullt lika effektiva som föregångaren Provado Care Insektspinnar.

Gronriket.se deltar i olika reklamprogram. Reklamprogram gör det möjligt för webbplatser att få provision från ditt köp genom att göra reklam och tillhandahålla länkar till en webbplats – utan extra kostnad för dig. Våra recensioner och omdömen är inte köpta.

Provanto Insektspinnar istället för Provado Care Insektspinnar

Provado Care Insektspinnar var några utomordentliga ohyrebekämpare som i princip tog död på det mesta, men med det sagt så är det rätt lätt att tänka sig att de var mycket giftiga. Man avråddes starkt från att använda Provado Care på plantor vars frukt skulle förtäras, samt att alltid tvätta händerna noggrannt direkt efter att man vidrört Provado. Strax efter att Provado fått det nya namnet Provanto byttes de välkända,vita insektspinnarna ut till en annan variant med helt annat utseende och innehåll.

Provanto visade sig tyvärr vara mindre effektiv mot bl.a. trips (vilka är i princip krukväxtälskarens ärkefiende), och istället bara vara verksam främst mot vita flygare, bladlöss och mjöllöss. Efter en tid har man insett att även provanto innehåller medel som är mycket skadligt på våran miljö. Därför har även Provanto Insektspinnar förbjudits sedan första oktober 2021. På gott och ont är både Provado och Provanto nu förbjudet att sälja och använda i Sverige, varför vi krukväxtälskare nu tvingas vända oss till andra medel.

provanto

Även Pyrsolspray har förbjudits

En annan mycket effektiv bekämpare har varit Pyrsolsprayen, som även den verkar mot de flesta av skadeinsekterna. Pyrsolsprayen gick dessvärre samma öde som Provado, då även Pyrsol var skadligt för miljö och hälsa. Förbudet verkställdes den första oktober 2021. Pyrsolspray innehåller Pyretriner som utvinns ur krysantemumväxter och fungerar som ett starkt nervgift för insekter. De är således mycket skadliga och då de tenderar komma ut i naturen efter att man besprutat sina växter med det kan det även ha mycket negativ påverkan på andra levande organismer.

Det framgår att Pyrsol inte innehåller syntetiska pyretriner, det vill säga pyretroider, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är samma sak eftersom pyretroider är genmodifierade pyretriner. Båda dessa ämnen har förbjudits från att säljas på den svenska marknaden förutom i syfte att användas till ändamål som har särskilda undantag.

Istället för pyrsolspray vill jag rekommendera ett mycket användbart recept att blanda ihop själv till ett billigt pris och som är mycket effektivt!

Recept på hemmagjord ohyrebekämpning

  • 2 tsk T-röd eller annan sprit
  • 4 tsk grönsåpa
  • 1 liter vatten

Blanda ingredienserna och tappa upp på sprayflaska – klart! Spraya med medlet regelbundet. Beroende på vilken form av ohyra det handlar om kan det vara bättre att blöta en trasa med medlet och torka av växten noggrant regelbundet. Eftersom medlet tyvärr inte tar död på ohyreägg vill man se till att upprepa processen med ett par dagars mellanrum, vartefter lagda ägg kläcks.

Jag vill rekommendera att prova detta medel innan man ger sig ut på jakt efter butiksköpta medel, eftersom de butiksköpta ofta innehåller gift och kan såväl din direkta omgivning som miljön. Många tenderar skada bin och andra insekter som är viktiga för ekosystemet.

Det finns flera fördelar med att använda denna hemmagjorda lösning. Bland annat är denna billigare än butiksköpta, och man får möjlighet att verkligen kunna täcka hela växten utan att behöva oroa sig att det ska ta slut. Dessutom innehåller denna blandning inga direkta gifter, vilket innebär att du inte behöver oroa dig över att få det på händerna eller torka av ytorna som kommit i kontakt med det särskilt noggrannt. Det utgör heller inget hot mot eventuella husdjur eller riskerar skada växten.

Bekämpa ohyra

Det finns flera alternativ till att bekämpa ohyra som inte innebär användande av giftiga ämnen! Ett av redskapen jag använder mig av för att snabbt kunna detektera ohyreangrepp är klisterskivor som drar till sig flygande ohyra. De gör det möjligt att snabbt kunna påbörja behandling innan större skada sker och innan ohyreangreppet blir så omfattande att det blir svårt att bli av med.

En mycket populär produkt som många vänder sig till vid ohyreangrepp är neemolja. Neemolja har många användningsområden. Bland annat dödar neemolja ohyra och stärker samtidigt växten till att bli mer motståndskraftig.

Bekämpa ohyra med nyttodjur

En av de smidigaste och, vad jag personligen tror, bästa metoderna för att bli kvitt ohyra är genom att använda sig av nyttodjur. Nyttodjur är rovinsekter som är oskadliga för miljö och växter men äter den aktuella ohyran. Mina erfarenhet av Oriusbaggar är mycket positiva, där jag enbart behövt tillsätta baggarna nära angripna växter och vänta tills de tagit reda på tripsen, under vilken tid jag knappt lagt märke till några baggar alls.

Det är viktigt att välja rätt nyttodjur mot den ohyran du har. Mot spinnkvalster används spinnrovkvalster, mot ullöss är nyckelpigor mycket effektiva och mot bladlöss rekommenderas bladlusparasitsteklar och gallmyggor. Slutligen mot mjöllöss brukar man använda sig av parasitstekel.

Ett vanligt problem är angrepp av sorgmygg. Det kan vara bra att bekämpa sorgmygg, även om de inte nödvändigtvis förstör växtersom är lite större och stabila. För att bekämpa sorgmygg kan man antingen börja vattna underifrån eller tillföra nemablom, som är mikroorganismer som bekämpar sorgmyggens larver.

Vanliga frågor

Var kan man köpa Provado?

Man kan tyvärr inte köpa provado inom Sveriges gränser längre! Sedan nya lagar som tillkommit har Provado och Provanto blivit förbjudet på grund av deras giftiga innehåll.

Hur giftigt är Provado?

Provado är relativt giftigt, men det främst mot insekter. Däremot så är inte Provado godkänt av kemikalieinspektionen, varför man inte bör använda Provado till växter som ska ätas eller producerar någonting som ska ätas.

4.7/5 - (4 votes)
Kategori: Information